Aktivity

SVATOŠSKÉ SKÁLY:

Žulové skalní město bylo vytvořeno řekou Ohří, která v oblasti mezi Loktem a Doubím prorvala karlovarský žulový masív hlubokým kaňonem. Na levém, nárazovém břehu vytvořila řeka vysoké žulové stěny. Vlivem postupné větrné a dešťové eroze a působením mrazu byly skalní skupiny rozpukány v mohutné skalní pilíře a jehlany.

 

ANDĚLSKÁ HORA (Zřícenina hradu):

Historické městečko Andělská Hora bylo založeno ve druhé polovině 15. století pány z Plavna pod stejnojmenným gotickým hradem ze 14. století. Později patřila Andělská Hora k panství nedalekého zámku Kysibl (Stružná). Již od konce 18. století se městečko s romantickými hradními zříceninami stalo oblíbeným výletním místem karlovarských lázeňských hostů. Mezi ně patřil například Johann Wolfgang Goethe, který zde roku 1786 oslavil své 37. narozeniny.

 

LOKET NAD OHŘÍ:

Na počátku 13. století byl na výrazné ostrožně, sevřené ohybem řeky Ohře, vystavěn královský hrad Loket, nazývaný „klíč ku Království českému“. Brzy poté vzniklo v prostoru předhradí městečko, poprvé připomínané v roce 1288. Kolem královského města bylo na počátku 15. století vybudováno městské opevnění a Loket se stal významným opěrným bodem Koruny české. V průběhu 19. století proslavila město především zdejší porcelánka, průmyslová výroba však byla situována v okolních městech. Obnovenou slávu přineslo městu až období počátků rozvoje turistiky, kdy si zdejší oblast s nádhernou přírodou a historickými památkami oblíbili četní výletníci a romantici.

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ:

Vývěry minerálních pramenů uprostřed bažin a hlubokých lesů v místech dnešního města byly známé již od středověku. Teprve však koncem 18. století byly prameny podrobeny zkoumání léčivých účinků. V roce 1812 byla z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla Gaspara Reitenbergera založena samostatná obec Mariánské Lázně a v roce 1818 byly Mariánské Lázně prohlášeny „veřejným lázeňským místem“. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj lázní, začaly vznikat první kolonády a pavilony, altány, parky a klasicistní a empírové domy. Mezi slavné návštěvníky města patřili Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Chopin, Richard Wagner, anglický král Edward VII. ad.

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ:

Vývěry místních minerálních pramenů byly známé již od středověku. V roce 1793 byla na jejich místě založena Ves císaře Františka. Z malých venkovských lázní se rychle staly jedny z nejvyhledávanějších lázní v Evropě. Mezi nevýznamnější návštěvníky lázní patřili Ludwig van Beethoven, Johann Strauss či Johann Wolfgang Goethe, který označil zdejší lázně uprostřed zeleně jako jedno z nejkrásnějších míst v srdci Evropy. V roce 1865 byly Františkovy Lázně povýšeny na město.