Léčebné procedury

Perličková koupel:

Lehce hypertermní koupel. Hlavní působení - mikromasáž kůže a relaxace,velmi příjemná pro pacienta.

Indikace: relaxační a uklidňující efekt u neuróz, nemoci pohybového aparátu atd.

 

Přísadové koupele:

Do koupelí jsou přidávány různé přísady, jako jsou bylinky, vonné oleje, atd.

Účinky vody doplňují pozitivní vliv různých rostlinných výtažků. Heřmánková lázeň – má protizánětlivý účinek, podporuje hojení ran a vředů.

 

Kopřivová koupel:

Zjemňuje pokožku a urychluje hojení ekzému.

Indikace: Účinek koupele závisí na konkrétním doplňku – většinou jde o uvolnění, zlepšení krevního oběhu, zlepšení pohyblivosti kloubů.

 

Podvodní masáž:

Velmi vyhledávaná, příjemná procedura, spojující účinky teplé koupele, masáže, aktivního a pasivního pohybu ve vodním prostředí.

Indikace: Onemocnění pohybového aparátu, stavy po úrazech svalů a kloubů.

 

Hydroxer:

Je v podstatě masáž a stimulace jednotlivých bodů (nacházejících se na zádech, DK a HK – lze tam zapojovat jednotlivé programy, které určují místo stimulace – tj. např. DK, celé tělo atd.) proudem vody ve vodní lázni.

 

Klasická masáž:

Obecným účinkem masáže je dráždění receptorů, podpora metabolismu,trofiky a oběhu v tkáních masírované oblasti. Přispívá ke vstřebávání otoků, výpotků a hematomů, ovlivňuje svalový tonus ve smyslu snížení i zvýšení, může rovněž porušovat tkáňové srůsty. Má reflexní účinky i malé účinky celkové. Jedná se o příjemnou metodu s výrazným psychoterapeutickým účinkem.

 

Reflexní masáž:

Vysoce specializovaný rehabilitační výkon prováděný odborně vyškoleným pracovníkem.

Cílem je ovlivnit reflexní změny vzniklé patologickým procesem.

Indikace: Všude, kde jsou reflexní změny na kůži, svalech a periostu a nelze je odstranit jinými rehabilitačně-fyziatrickými metodami.

 

Individuální léčebná tělesná výchova:

Nejdůležitější a nejspecializovanější metoda rehabilitace. K dobrému výsledku je nutná oboustranná důvěra a spolupráce.

Indikace: Poruchy hybného, nervosvalového aparátu, omezená hybnost,  hyper- nebo hypotonus, poruchy svalové síly, porucha hybných dynamických stereotypů.

 

Slatinné termozábaly:

Hypertermní procedura, při které se specifické teplo peloidu zahřátého na 46 °C předává tělu pacienta. Pro teplodržnost peloidu je to šetrná procedura, při které dochází k pomalému prolongovanému předávání tepla.

 

Parafínové zábaly:

Procedura je založena na účinku lokální termoterapie. Na bolestivé místo se nanese několik vrstev rozehřátého bílého parafínu s příměsí parafínového oleje. Teplota je během procedury udržována při teplotě tání parafínu  55 °C. Léčebný účinek je založen na segmentovém reflexním působení a užívá se proti bolesti a spasmům. Tato procedura se doporučuje při bolestech malých kloubů z důvodu artritidy, bolestech páteře a při hojení ran. Teplo zlepšuje pohyblivost drobných kloubů a také zlepšuje krevní oběh.

 

Lymfodrenáž přístrojová:

Působí na drenáž lymfatických uzlin a cév pomocí vzduchových komor, které naplňuje kompresor z distálních do proximálních partií s nastavitelným tlakem, následně je vzduch vypuštěn a cyklus se opakuje.

Indikace: Žilní a lymfatické edémy, stavy postoperativní a posttraumatické, vybraná neurologická a dermatologická onemocnění, zácpa, lipedém atd.

 

Skupinová léčebná tělesná výchova:

Zahrnuje všeobecná kondiční cvičení a speciální cvičení zaměřená na konkrétní postižení pacientů.

Indikace: Poruchy hybného, nervosvalového aparátu, omezená hybnost, svalový hyper- nebo hypotonus, porucha hybných dynamických stereotypů.

 

Pneumopunktura:

Léčebný výkon prováděný speciálně zacvičeným pracovníkem. Jedná se o reflexní metodu – využívá se kombinace efektu akupunktury a lokální aplikace CO2 podkožně – neboli plynových injekcí.

Dochází k uvolnění bolestivých syndromů a funkčních poruch.

Indikace: Vyčleněná onemocnění pohybového aparátu, ischemická choroba dolních končetin atd.

 

Oxygenoterapie:

Je to vdechování vzduchu obohaceného na 40 - 60% kyslíkem, přiměřeně zvlhčeného, aby nevysušoval sliznice. Vzduch se inhaluje nosním katétrem nebo různými maskami. Podávání kyslíku omezuje nepříznivé účinky hypoxie v organismu, zvyšuje kvalitu a délku života, zvyšuje toleranci fyzické zátěže, snižuje střední tlak v plicnici, zabraňuje progresivní plicní hypertenzi a rozvoji cor pulmonale (plicního srdce).

Vícestupňovou oxygenoterapií  se snažíme o zvýšení obsahu kyslíku v krvi, a tím o léčení některých nemocí a potíží, ke kterým dochází ve vyšším věku nebo při dlouhodobě nesprávné životosprávě.

Indikace: Oxygenoterapie se osvědčils při doléčování stavů po mozkových mrtvicích, srdečních infarktech nebo po operacích např. ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie, záchvaty anginy pektoris, arterioskleróza, poruchy mozkového prokrvení,zapomětlivost, tinnitus (ušní šelest), poruchy prokrvení v horních a dolních končetinách, některá oční onemocnění, stavy po srdečních operacích atd. Často se tohoto způsobu používá jako podpůrné léčby při terapii zhoubných nádorů. Pomocí oxygenoterapie mohou být zmírněny některé potíže spojené s onemocním dýchacích orgánů. Také ji lze s dobrým efektem aplikovat u sosob s poruchami látkové výměny, jako je diabetes, poruchy metabolismu tuků atd.

 

Magnetoterapie:

Využívá se statické a pulzní magnetické pole. Magnetická pole obecně vyvolávají : vazodilataci, myorelaxaci, akceleraci hojení, mají analgetické, protizánětlivé, spasmolytické a pritiedémové působení.

Indikace: Onemocnění tepen, žil a lymfatických cév, ischemická choroba, onemocnění trávicího traktu, pohybového aparátu, degenerativní a zánětlivá nervová onemocnění atd.

 

Laser:

Světlo zesilované pomocí  stimulované emise záření. Zařízení produkuje koherentní monochromatické záření. Laser je možno aplikovat kontinuálně nebo v pulzním režimu. Neinvazivní laser je využíván především pro efekty : biostimulační, analgetický a protizánětlivý, Dále má účinek : baktericidní, viricidní, antiedematózní a vazodilatační.

 

Elektroléčba:

K léčbě se používají různé druhy elektrického proudu, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují svalové napětí nebo naopak kompenzují nedostatečný svalový tonus, ulevují od bolesti a potlačují zánětlivé procesy. V závislosti na výběru konkrétních parametrů elektrického proudu je procedura účinná při léčbě onemocnění pohybového aparátu, poruchách krevního oběhu, při chronických zánětlivých a degenerativních onemocněních, při pooperačních stavech, při chronických gynekologických a urologických onemocněních, při nemocech trávicího a dýchacího systému, při kožních a dalších onemocněních.

 

Biolampa:

Jednoduchý, dostatečně účinný zdroj léčebného biostimulačního světla, pracující na principu polarizace světla.

Biolampa generuje polarizované záření, podobně jako ozařovací lasery, ale její záření je polychromatické s odfiltrovanou chromatickou složkou.

Indikace: Kožní onemocnění, urychlení hojení pooperačních jizev, zmírnění bolestí páteře a kloubů, stomatologie a kosmetika.

 

Inhalace:

Pomocí ultrazvuku se vytváří aerosol, který působí na horní i dolní dýchací cesty.Účinnost závisí na velikosti aerosolových částic a účinných látkách podávaných roztoků.

Indikace: Nemoci horních (a někdy i dolních) dýchacích cest.

 

Suchá uhličitá koupel:

Její účinnost je odvozena od chemického působení CO2 na periferní oběh.

Indikace: vzhledem k minimální tepelné zátěži  vhodná u kardiovaskulárního onemocnění , jako je hypertenze, chronická ischemie srdeční bez známek kardiální dekompenzace, cévní choroby atd.